För levande hav

Flertalet av våra fisk- och skaldjursprodukter är MSC-certifierade. Certifieringen är framtagen av Marine Stewardship Council och är till för att du som konsument skall känna dig trygg i att fisken du köper är fiskade med hållbara fiskemetoder.

Hållbarhet och spårbarhet

För att få en MSC-certifiering krävs bland annat att fisket bedrivs på ett sätt som medför minimal miljöpåverkan, bibehåller livskraftiga fiskbestånd och levande hav. Dessutom måste produkterna vara spårbara genom hela leverantörsledet ända ut till konsument och alla aktörer i kedjan måste vara certifierade för att slutprodukten skall få bära MSC-loggan.

Beställ här eller kontakta oss så berättar vi mer.